Tandíj beosztások és befizetési szabályok

Tájékoztató oldal a Tandíj összegekről 2023. július hónaptól:

Tisztelt Jelentkezők!

A Próbaórán az Órajegy befizetésére csak a táncóra megkezdése előtt van lehetőség!

A Növendék részére nyugtát állítok ki a készpénzben befizetett összegről.

Szeretném kérni a jelentkezőket, hogy a pontos összeget hozzák magukkal, mert nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre az Órajegy beírására. - Az Órajegy: 5.000,- Ft/alkalom

A Növendék, amikor már eldöntötte, hogy rendszeresen szeretne járni a Táncstúdió óráira, a csoport vagy a csoportoknak megfelelően kiszámolt összegű bérlet megvásárlásával vehet részt az órákon.

A Bérlet megvásárlására csak Online Számlával és utalással van lehetőség!

Az Online Számlára az adott hónapban az adott csoport alkalmait írom, vagy ha valaki több 90 perces csoportba is jár, akkor az órákat összeadva számolom, és azt írom a számlára!

Egy Hivatalos Jelentkezési lapot kell majd kitölteni, ha már eldöntötte a Növendék, hogy melyik órákra illetve csoportokba szeretne járni és az abban rögzített szabályokat vállalva kell utalni az adott hónap Tandíj összegét a számlán szereplő időpontig!

Hiányzás esetén a Növendék a következő hónapban „pluszban” pótolhatja a kimaradt órát vagy órákat, de csak ha már utalta az adott hónap tandíj összegét és a tanárnővel egyeztette a plusz időpontokat, azaz a pótlásokra külön kijelölt táncórák időpontjait.

Amennyiben a Növendék nem él a felajánlott pótlás lehetőségével, ezt az órát vagy órákat már újra nem igényelheti meg, illetve csak rendkívüli esetben kérhet új időpontot vagy időpontokat!

Fontos! Amennyiben Táncpedagógusként, előre nem látható okok miatt, (pl.: betegség), a meghirdetett órát vagy órákat nem tudom megtartani úgy mindenképpen a kijelölt etapon túl is érvényes lesz a megvásárolt Bérlet, a részleteket személyesen egyeztetem a Növendékkel!

Az alábbiakban rögzített Tandíj összegek az adott hónap első napjától a hónap utolsó napjáig tartó időszakra kiszámolt óraszámokra vonatkoznak!

A Növendék által kitöltött Jelentkezési lap alapján, azaz abban hivatalosan is rögzített és vállalt óraszámok szerint készítem el az Online Számlát!

A Próbaórákon az órajegy befizetésével lehet részt venni, amely 5.000,- Ft/alkalom.

  2 alkalom: 10.000,- Ft ---------------------- 5.000,- Ft/alkalom (Csak kivételes esetben!)

  3 alkalom: 15.000,- Ft ---------------------- 5.000,- Ft/alkalom (Csak kivételes esetben!)

Például, ha az adott hónapban az Ünnepnapok miatt nincs több óra az adott csoportnak!

  4 alkalom: 18.000,- Ft ---------------------- 4.500,- Ft/alkalom

  5 alkalom: 21.500,- Ft ---------------------- 4.300,- Ft/alkalom                             

  6 alkalom: 25.200,- Ft ---------------------- 4.200,- Ft/alkalom

  7 alkalom: 28.000,- Ft ---------------------- 4.000,- Ft/alkalom

  8 alkalom: 30.000,- Ft ---------------------- 3.750,- Ft/alkalom

  9 alkalom: 32.400,- Ft ---------------------- 3.600,- Ft/alkalom

10 alkalom: 35.000,- Ft ---------------------- 3.500,- Ft/alkalom

11 alkalom: 37.400,- Ft ---------------------- 3.400,- Ft/alkalom

12 alkalom: 39.000,- Ft ---------------------- 3.250,- Ft/alkalom

A kiegészítő foglalkozásokra az Amerikai Sztepptánc stílusban csak a Táncstúdió Növendékei járhatnak! Kiegészítő órajegyek: (30 perc - 1.500,- Ft/alkalom), (60 perc – 3.000,- Ft/alkalom).

Az Online Számlán külön tételben rögzítem a kiegészítő órajegyeket.

Szeretettel várom a Növendékeket a Táncstúdió óráira és előre is köszönöm a Tandíj befizetési szabályok pontos betartását!

Bognár Zsuzsanna / stúdióvezető/

 

Bognár Zsuzsanna
stúdióvezető
+36 (30) 484 23 71