Az All Round Dance Táncstúdió házirendje

Tisztelt Növendékek!

A Benczúr Ház szabályzata szerint, a táncóra kezdése előtt és az óra befejezése után az átöltözésre csak 10 perc áll rendelkezésre!

A tanfolyamon mindenki a saját felelőségére vesz részt, a tandíj biztosítási összeget nem tartalmaz, ezért mindenkit arra kérek, hogy vigyázzon a saját és a csoporttársa testi épségére!
A táncteremben és az öltözőben mobiltelefont kérem kikapcsolni, az öltözőben vagy a táncóráról felvételt készíteni szigorúan tilos! Ettől eltérni csak indokolt esetben a táncpedagógus és a csoporttársak együttesen megadott engedélyével lehet!

A táncteremben nem lehet ékszert, órát vagy más sérülést okozó tárgyat viselni!
A hosszú hajat kérem gumival összefogni, hogy ne zavarja a tanulásban a növendéket!

Tilos mezítláb tréningezni, s a fertőzések elkerülése céljából, kérem, hogy betegen ne jöjjön senki órára! (Kérem, hogy semmilyen fertőző betegséggel!)
A fennálló sérülést, fáradságot, rosszullétet vagy egyéb nem fertőző betegséget, amelyre a foglalkozás alatt figyelnem kell, kérem, már az óra elején jelezze nekem a növendék!
A táncstúdió biztonságos működése érdekében a befizetett tandíjat a kijelölt időszak alatt kell lejárni!
Kérem a növendékeket, ha nem tudnak órára jönni, jelezzék egy rövid sms-ben! (Kiskorú növendéknél kérem, hogy a szülő jelezze a hiányzást!)

Amennyiben betegség vagy előre nem látható esemény miatt valaki nem tud részt venni a tanfolyamon, a következő hónapban még lehetősége van az óra vagy órák pótlására. Fontos hangsúlyoznom, csak a megfelelő tandíj befizetése után (4 befizetett alkalom + 1 pótlás, 7 befizetett alkalom + 2 pótlás, 10 befizetett alkalom + 3 pótlás), de ha a növendék nem él a lehetőséggel, ezeket a pótórákat újra nem igényelheti meg!
A szabályoktól eltérni, csak kivételes esetben, tanári engedéllyel lehet!

Kérek mindenkit, hogy a tandíjat időben, az órakezdése előtt fizesse be, a rövid átöltözési időkeret miatt óra után erre már nincs lehetőség!

Amennyiben valakinek kérdése van, vagy bármilyen egyéb gondja kérem, hogy nyugodtan mondja el, ha módomban áll szívesen segítek!

Tisztelt Növendékek!
Előre is köszönöm a szabályok pontos betartását!

Bognár Zsuzsanna
stúdióvezető
+36 (30) 484 23 71