Az All Round Dance Táncstúdió házirendje

Tisztelt Növendékek!

A Benczúr Ház szabályzata szerint, a táncóra kezdése előtt és az óra befejezése után az átöltözésre csak 10 perc áll rendelkezésre az órán részt vevő Növendékeknek!

Aki részt vesz egy Próbaórán vagy jelentkezik Táncstúdió tanfolyamaira, automatikusan elfogadja a Házirendben leírt szabályokat, mindenki a saját felelőségére vesz részt az órán vagy az órákon, a tandíj biztosítási összeget nem tartalmaz, ezért mindenkit arra kérek, hogy vigyázzon a saját és a csoporttársa testi épségére!
A táncteremben és az öltözőben bent lévő, a Benczúr Házhoz tartozó minden értékre gondosan vigyázni kell, a mobiltelefont kérem kikapcsolni, az öltözőben vagy a táncóráról felvételt készíteni szigorúan tilos! Ettől eltérni csak indokolt esetben a táncpedagógus és a csoporttársak együttesen megadott engedélyével lehet!

A táncteremben nem lehet ékszert, órát, csatot vagy más sérülést okozó tárgyat viselni!
A hosszú hajat kérem gumival összefogni, hogy ne zavarja a tanulásban a Növendéket!

Tilos mezítláb tréningezni, s a fertőzések elkerülése céljából, kérem, hogy betegen ne jöjjön senki órára! (Kérem, hogy semmilyen fertőző betegséggel!)
A fennálló sérülést, fáradságot, rosszullétet vagy egyéb nem fertőző betegséget, amelyre a foglalkozás alatt figyelnem kell, kérem, már az óra elején jelezze nekem a Növendék!
A befizetett tandíjat az Online Számlán feltüntetett időszakig lehet lejárni!
Kérem a Növendékeket, ha nem tudnak órára jönni, jelezzék egy rövid sms-ben!

Amennyiben betegség vagy előre nem látható esemény miatt valaki nem tud részt venni a tanfolyamon, a következő hónapban még lehetősége van az óra vagy órák pótlására.
Fontos hangsúlyoznom, hogy az adott hónap tandíjának befizetése után, egyeztetés szerint plusz napon pótolhatja a hiányzó órát vagy órákat, de ha a Növendék nem él a megbeszélt lehetőséggel, ezeket a pótórákat újra nem igényelheti meg!
A szabályoktól eltérni, csak kivételesen, rendkívüli esetben, tanári engedéllyel lehet!

A Próbaórán csak az órakezdés előtt lehet befizetni az Órajegyet! Én Nyugtát állítok ki!
A Bérletet vásárló Növendékek részére a csoportjának megfelelően rögzített összeget az Online Számlán automatikusan, külön kérdés nélkül E-mailben küldöm el a részére az adott hónapban kiszámolt órák szerint a megkezdett hónap elején 10-ig.
Fontos kérés, hogy amennyiben valaki nem tudja folytatni a tánctanulást a következő hónapban kérem, hogy ezt időben, minél hamarabb jelezze felém!

Amennyiben valakinek kérdése van, vagy bármilyen egyéb gondja kérem, hogy nyugodtan mondja el, ha módomban áll szívesen segítek!

Tisztelt Növendékek!
Előre is köszönöm a szabályok pontos betartását!

Bognár Zsuzsanna
stúdióvezető
+36 (30) 484 23 71